Työsuojelupäällikkö

Työnantajan nimeämä henkilö, joka edustaa työnantajaa sen ja organisaation palkansaajien välisessä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa