Tilinpäätös

Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä laaditaan seuraavat dokumentit:

1. tuloslaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista;
2. tase, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa;
3. tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
4. rahoituslaskelma;
5. toimintakertomus tilinpäätöksen liitteenä.

Kirjanpitolain mukaan jokaisen kirjanpitovelvollisen on laadittava tilinpäätös, mutta rahoituslaskelma ja toimintakertomus vaaditaan vain suurilta yrityksiltä ja pörssiyhtiöiltä.