Työnantaja

Työnantajasi voi olla yksityinen henkilö, yritys, valtio, kunta, kuntayhtymä, järjestö tai yksityinen työnantaja. Se, millaisen työnantajan palveluksessa olet, vaikuttaa työsuhteen ehtoihin (palkkaus, työajat jne...).