Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen on tilanne, jossa yksi tai useampi työyhteisön jäsen joutuu toistuvasti järjestelmällisen kielteisen tai vihamielisen käyttäytymisen kohteeksi. Se on henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Henkinen väkivalta ilmenee muun muassa syrjimisenä, nimittelynä ja vähättelynä. Kiusaamisesta voi olla uhrille tuntuvia ja syvälle käyviä seurauksia, jotka ilmenevät niin fyysisenä kuin psyykkisenäkin oireiluna. Sen jatkuessa pitkään riskinä voi olla uhrin henkisen ja fyysisen terveyden murtuminen ja sosiaalinen eristäytyminen ja pahimmillaan itsemurhariski. Vaikutukset leviävät laajalle työyhteisöön ja myrkyttävät työskentelyilmapiirin, ja työyhteisön sairastumiset ja poissaolot lisääntyvät.