Työpaja

Yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän työ- ja yksilövalmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Työpajojen valmentautuja-asiakkaina on monenlaisia asiakasryhmiä, kuten nuoret, joita puuttuu ammatillinen koulutus tai työkokemus, työ- ja toimintakyvyltään heikentyneet aikuiset, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät ja muut osatyökykyiset. Valmentautujat ovat työpajalla esimerkiksi palkkatuella, työharjoittelussa, Kelan kuntoutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa. Työpajatoimintaa voidaan toteuttaa myös seinättömästi, tiiviissä yhteistyössä työnantajien kanssa. Seinättömillä työpajoilla ei ole omaa fyysistä työpaja- ja tuotannollista ympäristöä, vaan valmentautujat viedään suoraan työpaikoille tai työnantajien palvelukseen työhönvalmentajan tukemana.