Työsuojelun valvonta työpaikoilla

Työsuojelun valvonta perustuu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat ja ohjeistavat työsuojelun käytäntöjä. Virastot ovat alueensa työelämän valvontaviranomaisia ja asiantuntijoita. Niiden tehtävänä on luoda edellytyksiä turvallisille, terveellisille ja työkykyä edistäville työoloille. Aluehallintovirastot
* valvovat työsuojelusäädösten noudattamista
* tukevat työpaikkojen omaa työsuojelua yhteistyössä työelämän osapuolten ja asiantuntijoiden kanssa
* tutkivat vakavat työtapaturmat
* tiedottavat ja neuvovat hyvistä työsuojeluratkaisuista.