Tutkintotodistus

Todistus ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Todistuksen antaa tutkinto-toimikunta, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunta voi antaa todistuksen myös tutkinnonosan suorittamisesta tutkinnonsuorittajan sitä pyytäessä.