Työeläke

Työeläke on eläkettä, jota maksetaan ansiotyössä tai yrittäjinä olleille ihmisille. Sen määrä perustuu palkka- ja yrittäjätuloihin. Suomessa – kuten useissa muissakin maissa - työeläketurva on lakisääteinen ja pakollinen. Työeläke antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, ikääntyvän henkilön työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Suomen lakisääteiset eläkkeet ovat tiedossa jo ennen niiden maksamisen alkamista. Kertynyt eläke käy ilmi vuosittain lähetettävästä työeläkeotteesta. Eläkettä myös maksetaan koko lopun elinajan.