Talousindikaattori

Hallituksen julkaisema tilasto, joka ilmaisee tämänhetkistä talouskasvua ja vakautta. Yleisiä indikaattoreita ovat työllisyysaste, bruttokansantulo (BKT), inflaatio, myynnin määrä jne.