Työsuojelu

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapaaehtoisesti tai lain velvoittamana pyritään vähentämään ja poistamaan työssä ja työoloissa esiintyviä vaaroja. Työsuojelulla pyritään poistamaan työstä johtuvia vaurioita, muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne edistävät ihmisen ruumiillista, henkistä terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Työsuojelutoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työntekijöihin: työsuojelu pyrkii vähentämään työstä työntekijälle koituvia vaaroja ja haittoja.