TYKY-toiminta

TYKY-toiminta tarkoittaa sitä, että työnantaja järjestää työntekijöille toimintaa joka parantaa heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.