Tuotannollinen työkeskus

Tuotannollinen työkeskus on työllistämisyksikkö, joka tarjoaa työsuhteisia työpaikkoja (palkkatuella ja ilman) ja muita valmentavia ja kuntouttavia palveluja sekä joskus myös työtoimintaa. Asiakasryhmissä painottuvat vammaiset, pitkäaikaissairaat tai muuten osatyökykyiset henkilöt. Työsuhteeseen työllistettyjen osuus koko henkilöstöstä on suuri verrattuna moniin muihin työllistämisyksiköihin. Tuotannollisen toiminnan tulot kattavat huomattavan osan toiminnan rahoituksesta.