Työvoiman vapaa liikkuvuus

Jokaisella EU-kansalaisella oikeus työskennellä toisessa EU-maassa Työvoiman vapaa liikkuvuus on EU-lainsäädännön takaama perusvapaus. Se on tärkein yhteisön lainsäädännön yksityishenkilöille takaamista oikeuksista ja sekä sisämarkkinoiden että unionin kansalaisuuden perusta. Se tarkoittaa jokaiselle unionin kansalaiselle oikeutta elää ja työskennellä jossakin muussa jäsenvaltiossa niin halutessaan.

Työvoiman vapaan liikkuvuuden tiellä on kuitenkin käytännössä vielä monia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Esim. eri EU-maissa voidaan vaatia muita kuin yhteisön oikeuden nojalla esitettäviä asiakirjoja tai muiden maiden antamia tutkintoja ei tunnusteta taikka sosiaaliset ja verotukseen liittyvät edut ovat erilaiset kuin oman maan kansalaisilla.