Tehtävän vaativuuden arviointi

Palkkausjärjestelmän soveltamisen vaihe, jossa arvioidaan tehtävien vaativuus.