Työsuhdeturva

Työsuhdeturvaa on säännelty sekä lainsäädännöllä että työmarkkinajärjestöjen välisillä sopimuksilla. Työsuhdeturva on syntynyt suojaamaan työntekijöitä työnantajan tekemiä päätöksiä vastaan. Lainsäädännössä ja sopimuksissa on rajoitettu työnantajan muttei työntekijän irtisanomisperusteita työsuhteelle.