Työttömyyspäivärahahakemus

Työttömäksi jäänyt henkilö on oikeutettu työttömyyspäivärahaan, jos hän on työttömäksi jäätyään ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 10 kuukautta ja jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyspäivärahahakemuksen saa työ- ja elinkeinotoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemuksen voi myös tulostaa Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta http://www.tyj.fi/