Työttömyys

Työttömyys tarkoittaa työn puutetta ja työttömyyden keskeisin haitta on sen aiheuttama tulojen menetys. Työttömyys on merkittävimpiä köyhyyden riskitekijöitä. Muita työttömyyden haittoja ovat muun muassa henkinen rasitus ja pitkällä aikavälillä työssä tarvittavien taitojen heikkeneminen. Kansantalouden kannalta työttömyyden yleistyminen aiheuttaa lisäksi tuotannon laskua ja sosiaaliturvamenojen kasvua.