Työaikakirjanpito

Kunkin palkansaajan työaikaa ja siitä suoritettuja korvauksia koskevien tietojen järjestelmällinen kirjaaminen.