Työkyky

Työntekokyky. Työkyvyn käsite liittyy läheisesti fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin käsitteeseen. Psyykkisessä työhyvinvoinnissa on painotettu erityisesti työssä jaksamiseen
liittyviä tekijöitä.