Tasa-arvo

Tasa-arvo tarkoittaa, että kaikkia täytyy kohdella työssä yhtä arvokkaasti. Tasa-arvo ei tarkoita, että ihmiset olisivat samanlaisia. On hyväksyttävä erilaisuus. Suomen laki kieltää kaiken syrjinnän työpaikalla. Suomessa kaikkien miesten ja naisten on osattava työskennellä yhdessä siitä riippumatta, mikä on heidän tehtävänsä työssä.