Työelämän tutkinto

Työelämän tutkinnot (=aikuistutkinto, näyttötutkinto) ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

Mikäli olet työskennellyt jollakin alalla ja sinulla on jo vahva ammattitaito ja haluat sen osoittaa, voit suorittaa työsi ohessa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Kaikki työelämän tutkinnot suoritetaan näytöin aidossa työympäristössä. Jos olet työskennellyt alalla jo pitkään ja sinulla on vankkaa ammattiosaamista, voit tulla suoraan näyttöön ilman valmistavaa koulutusta.