Työsuojeluasiamies

Työsuojeluasiamies on tietyn toimialueen henkilöstön valitsema edustaja, joka avustaa työsuojeluvaltuutettua yhteistoimintatehtävissä. Työsuojeluasiamiesten valinta, lukumäärä ja toimialue voidaan sopia erikseen kullakin työpaikalla. Toimialueen määrittämisessä on hyvä huomioida työpaikan toimivuuden kannalta sopivat kokonaisuudet ja ammattiryhmät.

Työsuojeluasiamiehen tehtävien hoitamiseen saa vapautusta sopimalla siitä työnjohdon kanssa.