Työvalmennus

Työvalmennus tarkoittaa valmentautujan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltua, tavoitteellista, työn avulla tapahtuvaa yksilön työkyvyn edistämistä. Työvalmennuksessa tarjotaan tukea työn ja työtaitojen opetteluun, työelämätaitojen kehittämiseen sekä tuetaan valmentautujan työllistymistä. Työvalmentajat ovat useimmiten oman ammattialansa osaajia, joilla on lisäksi valmennuksellista osaamista. Työvalmennuksella tarkoitetaan 1.1.2012 voimaan astuneessa työvalmennuksen erikoisammattitutkinnossa valmentajan työnkuvaa, valmennustyötä ja valmentajan ammatillista osaamista. Toiminnassa korostuvat asiakkaan työllistymistä ja työhön kuntoutumista sekä työhön paluuta ja työelämässä pysymistä tukevat toimet. Työvalmennus näyttäytyy toimintana, joka edellyttää toteuttajaltaan tietoa, ammattitaitoa ja osaamista työssä ja työelämässä toimimisesta sekä siirtymien tukemisesta. Työvalmennukseen liittyy myös toiminnan kehittämisen, tuloksellisuuden lisäämisen ja laadun varmistamisen käytäntöjä.