Tytäryhtiö

Yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää sitä omistava emoyhtiö. Ks. emoyhtiö.