Työtoimintayksikkö

Työtoimintayksiköt voidaan jakaa kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja muille asiakasryhmille tarkoitettuihin työtoimintayksiköihin pääasiallisen asiakasryhmän mukaisesti. Työtoimintayksikön volyymiltään merkittävin palvelu on vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai muuten osatyökykyisten huoltosuhteessa tapahtuva työtoiminta, johon osallistuville maksetaan työosuusrahaa.