Tutkinto

Tutkintoon johtavan ammatillisen, yleissivistävän tai korkea-asteen koulutuksen nimike.