Työvuoroluettelo

Jokaiselle työpaikalle on työaikalain 35§:n mukaan laadittava työvuoroluettelo. Jos työvuoroluettelon laatiminen työn poikkeuksellisen epäsäännöllisyyden vuoksi on erittäin vaikeaa on sen laatimisesta mahdollisuus saada vapautus poikkeusluvalla.