Työntekijä

Työntekijä on se, jonka työnantaja on ottanut tekemään työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan