Työlupa

Ulkomaalaisen työntekijän luvat ja rekisteröinnit Oikeus tehdä ansiotyötä Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. EU/ETA-maat: Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU-kansalaisen sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisen on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa, jos maassa oleskelu kestää yli 3 kuukautta. Rekisteröinti suoritetaan paikallispoliisin luona. ETA-alueen ulkopuoliset maat: Muiden maiden kansalaisilta vaaditaan lähtökohtaisesti työntekijän oleskelulupa. Ulkomaalaislaissa on säädetty tilanteista, jolloin työnteko on mahdollista tavallisen oleskeluluvan, viisumin tai viisumivapauden nojalla. Työnantajan velvollisuutena on varmistua siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa