Työsuojelun vastuualue

Työsuojelun vastuualue hoitaa entisten työsuojelupiirien tehtäviä, ja se vastaa
* asiakas- ja viranomaisaloitteisen työsuojelun valvonnasta,
* vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden selvittämisestä sekä niiden ehkäisystä
* tuotevalvonnasta sekä
* osallistuu työrikosten käsittelyyn.

Aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueet ovat Etelä-Suomi Itä-Suomi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi Pohjois-Suomi ja Lappi Työsuojelun vastuualue valvoo lainsäädännön noudattamista työpaikoilla. Valvontaa kohdistetaan eri toimialoille (linkki Valvonta toimialoittain -sivulle). Työsuojeluvalvonnan keskeisiä tavoitteita ovat työn ja työolojen aiheuttaman haitallisen kuormituksen ehkäisy, työtapaturmien ja kemikaaliriskien ehkäisy sekä työelämän yleisten pelisääntöjen valvonta. Viranomaisaloitteisen valvonnan lisäksi työsuojelun vastuualue hoitaa kaikki asiakkailta tulleet aloitteet, jotka kuuluvat työsuojelun vastuualueen tehtäviin.