Työsopimuslaki

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, joka on tunnettava jokaisella työpaikalla. Lailla säädetään työsopimuksen tekemisestä ja päättämisestä sekä työsopimusosapuolten keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsopimuslaissa on säädetty työnantajalle ns. yleisvelvoite, jota tulisi noudattaa suhteessa työntekijöihin. Yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös työtehtävän tai työmenetelmän muutostilanteessa. Työntekijän urapyrkimyksiä tulee mahdollisuuksien mukaan edistää.