Työajan uudelleen järjestäminen

Työaikaa voidaan järjestää uudelleen eläke- ja koulutusratkaisuilla, vuorotteluvapaalla, päivittäisen työajan järjestämisellä uudelleen, viikonloppuvuorolla, omaehtoisella osa-aikatyöllä, 58 vuotta täyttäneen työntekijän osa-aikaeläkkeellä sekä pidättäytymisellä ylitöistä. Työpaikalla tehtävällä sopimuksella voidaan koota paketti erilaisista työajan lyhentämistavoista.