Työvuoro

Työvuoro on säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen välinen aika. Työnantajan laatimaan työvuoroluetteloon merkitään:
• työntekijän säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen,
• tämän sopimuksen mukaiset ruokatauot sekä
• tasoittumisjakson jäljellä oleva viikkojen ja työtuntien määrä.