Työsuojelutoimikunta

Työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Se voidaan haluttaessa perustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelutoimikunnan lakisääteisiä tehtäviä voi hoitaa myös yhteisesti sovittu muulla tavoin toteutettu yhteistoimintajärjestelmä.

Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat ja se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ellei toisin sovita, toimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista esimerkiksi työpaikan koon mukaan. Neljännes jäsenistä edustaa työnantajaa. Periaatteena on, että jäsenenä on tuolloin se työnantajan edustaja, jonka tehtäviin käsiteltävät asiat kuuluvat työpaikan linjaorganisaatiossa.

Työsuojeluvaltuutettu on työsuojelutoimikunnan jäsen asemansa perusteella. Muut valitaan vaaleilla. Työsuojelupäälliköllä on oikeus osallistua kokouksiin, vaikka ei olisikaan toimikunnan jäsen. Hänellä on silloin puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Toimikunta käsittelee kokouksissaan laajakantoisia ja työpaikkaa yleisesti koskevia työsuojeluasioita. Toimikunnan jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi ja saada esityksistään perusteltu palaute.