Tulopoliittinen kokonaisratkaisu

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli TUPO on hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimus talous-, tulonjako- ja sosiaalipoliittisista toimista. Siinä sovitaan yleensä paitsi työntekijöiden palkoista, myös veroista, sosiaaliturvasta ja työelämää koskevista laeista. TUPOssa ovat mukana työntekijät, työnantajat ja valtio, sitä kutsutaan kolmikantaiseksi sopimiseksi.