Tulospalkkio

Tulospalkkio palkitsee työyksikön siitä, että yksikkö on saavuttanut määritellyt tavoitteensa.

Palkkio on varsinaiseen palkkaan kuulumaton ja maksetaan erillään varsinaisesta kuukausipalkasta, yleensä kerran vuodessa.