Tase

Tase tarkoittaa yhteenvetoa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvosta tiettynä ajankohtana. Tasetilit ovat tilejä, jotka näyttävät mitä varoja ja velkoja yrityksellä on. Yleensä tasetilit jaetaakin vastaavaan ja vastattavaan. Tasetilit eivät näytä tulosta, vaikkakin sen voi päätellä vertaamalla tasetilejä eri ajankohdilta.