Työkokeilu

Työkokeilu on työpajalla, työpaikalla tai työklinikalla toteutettavaa ammatillista kuntoutusta, jossa pyritään käytännön työssä selvittämään kuntoutujan työ- ja toimintakykyä. Työkokeilu voidaan toteuttaa esimerkiksi pitkän sairauden jälkeen tai tilanteessa, jossa työntekijän työkyvyn pelätään heikentyvän lähitulevaisuudessa. Työkokeilun avulla selvitetään henkilön soveltuvuutta johonkin työhön tai ammattiin sekä kartoitetaan sopivia koulutus- tai työvaihtoehtoja. Työkokeiluun osallistuva ei välttämättä ole työsuhteessa työkokeilupaikan järjestäjään eikä TE-toimistoon. Työkokeilun kesto on yleensä 1–3 kuukautta, mutta enintään 6 kuukautta samassa työkokeilupaikassa.