Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu (TSV) on työntekijöiden valitsema työpaikkansa työolojen kehittäjä ja edustaja työsuojeluasioissa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on kaikkeen työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden hoitaminen. Jokaisella työpaikalla, jolla työskentelee vakituisesti vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.