Työrauha

Virka- tai työehtosopimuksen voimassa ollessa ei saa ryhtyä mihinkään voimassa olevaa sopimusta koskevaan työtaistelutoimenpiteeseen. Työntekijöillä on kuitenkin työehtosopimuksen voimassa ollessakin mahdollisuus ryhtyä edellä mainittuihin poliittisluonteisiin tai myötätuntotyötaistelutoimenpiteisiin (jotka eivät saa osaksikaan kohdistua omaan sopimukseen).