Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn ehdoista, joka tehdään ennen työsuhteen alkua. Työsopimuksessa pitäisi olla ainakin maksettavan palkan suuruus, työtehtävät ja työn kesto. Henkilön omalla työsopimuksella voidaan sopia mm. työehtosopimuksen määräyksiä paremmista työehdoista, mutta ei kuitenkaan alittaa niitä. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Työsopimus on aina epäselvyyksien ja riitatilanteiden välttämiseksi syytä tehdä kirjallisena. Huomaa kuitenkin että myös suullinen työsopimus sitoo molempia osapuolia.