Työturvallisuus

Työn pitää olla sellaista, että se ei aiheuta sairauksia eikä tapaturmia. Työnantajan on huolehdittava ja opetettava työntekijälle, miten työtä voi tehdä turvallisesti.