Työssäoppiminen

Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista käytännön opetusta. Työssäoppimista on vähintään 20 opintoviikkoa.