Työelämävalmennus

Työelämävalmennus on työ- ja elinkeinohallinnon järjestämä työmarkkinatoimenpide, joka toteutuu työpaikalla, joka voi olla valtion virasto tai laitos, kunta, kuntayhtymä, yhteisö, säätiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. TE-toimisto voi osoittaa työelämävalmennukseen henkilön omalla suostumuksella 25 vuotta täyttäneen tai ammatillisen koulutuksen omaavan tai henkilön, joka saa työttömyysetuutena perus- tai ansiopäivärahaa.