Työllistymisvapaa

Kaikilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, on irtisanomisaikanaan oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen. Vapaan pituus määräytyy työsuhteen keston ja irtisanomisajan mukaan, ja se on 5-20 työpäivää. Vapaata voi käyttää myös työpäivän osina siten, että pidettyjen vapaiden summa vastaa työpäivien säännöllisen työajan tuntimäärää.

Työllistymisvapaan kesto on
* enintään 5 päivää, jos irtisanomisaika on enintään 1 kk
* enintään 10 päivää, jos irtisanomisaika on yli 1 kk, mutta enintään 4 kk
* enintään 20 päivää, jos irtisanomisaika on yli 4 kk
Irtisanotulla on oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen, kun hän hakee työtä omatoimisesti tai työvoimatoimiston avustuksella, menee työhaastatteluun tai osallistuu uudelleensijoitusvalmennukseen.