Työjärjestyspuheenvuoro

Työjärjestyspuheenvuoro liittyy kokouksen tekniseen kulkuun. Kokouksen osallistujat voivat sanoa "puheenvuoro työjärjestykseen"

* esittäessään esimerkiksi taukoa,
* ilmoittaessaan tärkeän asian,
* halutessaan keskustelun rajaamista tai
* huomatessaan puheenjohtajan menettelyssä huomauttamista.

Työjärjestyspuheenvuoro on etuoikeutettu puheenvuoro.