Työllistymisen monipalve-lukeskus

Työllistymisen monipalvelukeskus tuottaa laajaa työllistämispalveluiden valikoimaa useissa toimipisteissä, huomattavalla volyymillä ja usein maantieteellisesti yhtä kuntaa laajemmalla alueella. Monipalvelukeskuksen tuottamia työllistämispalveluja voivat olla muun muassa työllistymistä valmistelevat palvelut, työllistymistä edistävät ja työhön kuntoutumista tukevat palvelut sekä työsuhteinen työllistäminen ja työelämässä pysymisen tukipalvelut. Monipalvelukeskuksessa asiakasvolyymi on päivittäin vähintään 100–120 henkilöä ja käyttäjäasiakkaina ovat kaikki asiakasryhmät, kuten esimerkiksi kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät ja ammattikouluttamattomat nuoret. Esimerkiksi tuotannollinen työkeskus, sosiaalinen yritys, työpaja ja työtoimintayksikkö voivat olla työllistymisen monipalvelukeskuksen erillisiä toimintayksiköitä.