Tehtäväkohtainen palkanosa

Palkan osa, jonka suuruus määräytyy tehtävien vaativuuden perusteella.