Työmarkkinat

Työmarkkinoilla tarkoitetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhdetta ja työntekijöiden ja työnantajien etujärjestöjen suhteita. Työmarkkinoilla solmitaan työsuhteita.

Työmarkkinat-käsitteen piiriin kuuluvat myös työvoimaresurssien käyttö, kohdentaminen ja hallinta. Käsitteellä voidaan tarkoittaa myös työnantajien ja palkansaajien etuja
valvovien järjestöjen eli työmarkkinajärjestöjen toimintaa.