Tutkintonimike

Opetusministeriö päättää virallisista tutkintonimikkeistä. Ne voivat olla joko laaja-alaisia, esimerkiksi merkonomi, tai vastata työelämän ammattinimikkeitä. Opiskelija voi käyttää tutkintonimikettä, kun hän on suorittanut tietyn opintokokonaisuuden hyväksyttävästi tai osoittanut näyttökokein ammattitaidon, joka kyseisessä tutkinnossa vaaditaan.